workshops

workshops

De workshops vanuit Warang Oso zijn slechts een middel. Het resultaat is dat door middel van persoonlijke verdieping, muziek, educatie, cultuuroverdracht en workshops rondom vrijheid, culturele erfgoed en het slavernijverleden, de deelnemers leren.

Deelnemers leren te aarden, hun roots te kennen, hun culture erfgoed te ontdekken en vervolgens daarvan weer te leren. Ze leren tevens om te gaan met druk, creatief bezig te zijn en in zichzelf te (blijven) geloven. Een belangrijk aspect op langere termijn is de overdracht van opgebouwde kennis van de deelnemers aan andere deelnemers die niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten (peer to peer educatie). Zodoende komen veel wijkbewoners uit hun isolement en vinden ze kracht bij leeftijd – en cultuurgenoten. Tevens kan een optreden tijdens bijvoorbeeld het Keti Koti Festival Feyenoord als een uitlaatklep of spreekbuis fungeren. Door het aanbieden van verschillende workshops, educatie en participatieprojecten kan het bewustzijn vergroot worden. Dat kan op (langere) termijn van waarde zijn voor diverse gemeenschappen en de kennis en bewustzijn van het verleden komt ten goede aan de hele samenleving en diens beleving van de gezamenlijke geschiedenis.

Heeft u een vraag?